Anvisningar för InSchool-programmen

suomi | svenska

För kommuner och läroanstalter:

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING GYMNASIEUTBILDNING YRKESUTBILDNING SMÅBARNSPEDAGOGIK
Wilma-instruktioner för studerande och vårdnadshavare:

Wilma-koder och användningen av Wilma

WILMA-INSTRUKTIONER FÖR STUDERANDE OCH VÅRDNADSHAVARE