Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilma-instruktioner för studerande och vårdnadshavare

  For instructions in English, please see WILMA overview for guardians

  Wilma används på alla skolstadier, i allt från förskoleundervisning till högskolor. De funktioner som finns tillgängliga i Wilma varierar beroende på läroanstalt och på vad man ansett vara nödvändigt att ta i bruk.

  Termerna är däremot rätt långt de samma för alla i Wilma och därför kan vissa saker stå med ett annat namn än vad läroanstalten använder.

  Det är läroanstalterna själva som ansvarar för administreringen av Wilma. I alla ärenden som gäller Wilma, också vid problem med Wilmakontot och inloggning, ska du alltså kontakta läroanstalten. Visma har inte tillgång till läroanstalternas egna Wilma-plattformar.

  När dina barn går i skola i en och samma kommun går det i regel bra att koppla ihop dem så att du ser all information med en enda inloggning. Men om barnen går i olika kommuner eller i privatskolor är det oftast inte möjligt att förena dem. Detta beror på att varje kommun har en egen Wilma, vilket innebär att barnen finns i separata databaser. Men genom att använda Wilma-appen har du tillgång till all information om barnen på ett och samma ställe, oberoende av kommungränser

  Om du har önskemål gällande användningen av Wilma ska du också i första hand vända dig till läroanstalten. Ofta finns redan funktionen du önskar, men läroanstalten har av någon anledning inte tagit den i bruk. Vid behov förmedlar läroanstalten önskemål från studerande och vårdnadshavare till Visma.