Kyselypohjan luominen

Kysely

Päivitetty viimeksi: 1.4.2021

Wilman kyselytoiminnon avulla voi kerätä kurssipalautetta, kartoittaa mielipiteitä ja toiveita tai toteuttaa vaikkapa pieniä äänestyksiä. Kyselyt voi toteuttaa halutessa anonyymina.

Kyselyitä varten luodaan ensin kyselypohja, johon lisätään kysymykset ja käyttäjien ohjeistus. Kun pohja on valmis, se tallennetaan. Tämän jälkeen kyselypohjalla voidaan toteuttaa useita kyselyitä; jokainen toteutuskerta eli kysely sisältää tiedon sen kohderyhmästä, käytettävästä kyselypohjasta ja siitä, millä aikavälillä kyselyyn voidaan vastata.

Valmistelut

  • Oikeus kyselypohjien laatimiseen annetaan Primuksen opettaja- tai henkilökuntarekisterissä rastimalla kenttä Oikeus laatia uusia kyselypohjia TAI
  • Antamalla oikeuden Wilman käyttäjäryhmälle rastimalla Kyselyt-moduulista kenttä Oikeus laatia uusia kyselypohjia.