Kurren työskentelyjärjestys

Kurren perustiedot

Päivitetty viimeksi: 25.2.2019

Ammatillisessa koulutuksessa opetusjärjestelyt vaihtelevat paljon oppilaitoksen mukaan. Ohjeessa on kerrottu pääperiaatteet, joita voi soveltaa omaan oppilaitokseen sopiviksi.

Valmistelut Primuksessa

Suosittelemme, että Primuksen toteutussuunnitelmissa tutkinnon osat jaetaan pienemmiksi, opetuksen käytännön järjestelyitä vastaaviksi pienemmiksi osiksi (osa-alueiksi/moduuleiksi/teemoiksi). Esim. 20 osp:n laajuisen tutkinnon osan voi jakaa vaikkapa neljään 5 osp:n osioon, ja nimetä ne kuvaavammin ja jakaa eri opettajille. Osa-alueet eivät näy tutkintotodistuksissa ym. virallisissa dokumenteissa, ne ovat vain oppilaitoksen oma, sisäinen apu järjestelyjen suunnittelussa.

Jos tutkinnon osat siirretään sellaisenaan Kurreen (eli ei jaeta pienempiin osiin), voi Kurressa kyllä kirjata tunnin tunnukseen tarkennuksen aina kyseisen sijoituksen kohdalle, mitä sillä "tunnilla" on opiskeltu.

Työskentelyjärjestys ammatillisissa oppilaitoksissa

Aluksi luodaan uusi kurretiedosto. Kirjaudu Kurreen ja valitse Uusi Kurre-tiedosto. Kurre kysyy, mille koululle tiedosto tehdään. Valitse oikea koulu tai yksikkö ja paina OK. Anna tiedostolle nimi. Voit kopioida asettelut, asetukset ja tuntipohjan jostain aiemmasta tiedostosta samalla. Uutta tiedostoa luodessa piilotetaan oletuksena Projektit- ja Työaikalajit-välilehdet. Ne saa esille Näytä / Valitse näkyvät sarakkeet-valikosta ottamalla esille yhdenkin sarakkeen kyseiselle välilehdelle. Uuden tiedoston Yleiset asetukset / Lisätietoja -välilehdelle tallentuu tiedoston tekijä, kellonaika ja pvm.