Valvonnat, kokoukset ym. työjärjestykseen

Työjärjestyksen muokkaus

Päivitetty viimeksi: 22.3.2019

Kurresta löytyvä opetustarjonta voidaan luokitella sijoitustyyppien avulla esim. lähi- ja etäopetukseen. Sijoitustyyppien avulla voidaan myös luoda opettajien muita tehtäviä kuten välituntivalvonnat tai kirjastonhoito.