Opintotarjotinvalintojen muokkaus opettajan Wilmassa

Opintotarjotin

Päivitetty viimeksi: 14.11.2022

Tässä ohjeessa ohjeistetaan valintojen muokkaus opettajan Wilmassa opintotarjottimen eli "uuden näkymän" kautta. Ohje valintojen muokkaukseen perinteisen kurssitarjottimen kautta löytyy täältä.

Opettajat voivat muokata opiskelijoiden valintoja Wilmassa opintotarjottimen, kurssitarjottimen tai arviointikirjan kautta. Valintamuutokset tallentuvat myös Kurreen sekä Primuksen arviointikirjaan.

Opintotarjotin on kurssitarjotinta vastaava toiminto Wilmassa, mutta siinä on enemmän toiminnallisuuksia. Wilmassa opintotarjotinta kutsutaan "uudeksi näkymäksi", kurssitarjotinta "vanhaksi näkymäksi". Opintotarjotin on osa Opintojen suunnittelu -sivua, jossa näkyy tarjottimien lisäksi opiskelijan valintayhteenveto eli kooste opiskelijan eri tarjottimista tekemistä valinnoista.

Opintotarjotin ja kurssitarjotin toimivat Wilmassa rinnakkain, eli käyttäjä voi valita, kumpaa haluaa käyttää. Käyttäjä voi milloin tahansa, vaikka kesken valintojen teon, vaihtaa opintotarjottimen ja kurssitarjottimen välillä, sillä tehdyt valinnat näkyvät molemmissa ajantasaisesti.

Opintotarjottimen käyttö Wilmassa ei vaikuta mitenkään Kurre-työskentelyyn, eli kurssitarjottimet ja opintojaksotarjottimet voi toteuttaa Kurressa kuten ennenkin riippumatta siitä, tehdäänkö valintoja Wilmassa opintotarjottimella vai kurssitarjottimella.

Opintotarjottimesta on hyötyä erityisesti lukioille, koska opintojaksovalintojen teko on sillä selkeämpää kuin perinteisellä kurssitarjottimella. Opintojaksotarjottimien teko on ohjeistettu omassa ohjeessaan.