Toiminta-alueopetussuunnitelman muodostaminen

Toiminta-alueopetusOpetussuunnitelmat

Päivitetty viimeksi: 12.9.2019

Toiminta-alueopetussuunnitelma laaditaan oppilaille, joille opetusta ei voida järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti vaikean sairauden tai vamman vuoksi. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan toiminta-alueita ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.