Oppilaan saama tuki, huoltajan näkymä

TukiPedagogiset asiakirjat

Päivitetty viimeksi: 12.6.2019

Huoltajat voivat tarkastella oppilaasta tehtyjä pedagogisia asiakirjoja Wilman kautta. Wilman etusivun vasemmassa laidassa on linkki Tuki, jonka kautta avautuu yhteenveto oppilaan kaikista asiakirjoista sekä niistä tukitoimista, joita hänelle on annettu. Jos oppilas on käynyt koko peruskouluajan saman kunnan kouluja (sama MultiPrimus), näkyy sivulla koko peruskouluhistorian pedagogiset asiakirjat ja tukimerkinnät.