Examensbetyg (Studerande)

Uppdaterad: 22.11.2023

Filer

Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator. Öppna sedan utskriftseditorn i registret Studerande och välj Funktioner / Kopiera från fil. Öppna filen du sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Upprepa för varje fil, om filerna är flera till antalet.

Ny betygsföreskrift

OBS! Mallen ovan motsvarar föreskrifterna 2023 (endast mindre ändringar har gjorts).

Betygsmallen gäller studerande som studerar enligt de nya examensgrunderna (yrkesreformen). Det kan användas även för yrkes- och specialyrkesexamina. Betyget ska utfärdas i enlighet med Utbildningsstyrelsens betygsföreskrift.

Den senaste föreskriften är OPH-4251-2022, som trädde i kraft 1.7.2023. Det finns inga detaljerade kriterier för layouten, så Vismas mallar är riktgivande. Det är i sista hand utbildningsanordnaren som ansvarar för riktigheten i sina betyg. Kontrollera alltid hänvisningarna till lagar, förordningar, grunder och diarienummer, så att de motsvarar den examen som den studerande har avlagt. Gör eventuella ändringar i mallarna.

Vi uppdaterar mallen efter behov. Den senaste finns upptill i den här anvisningen och är daterad.