Studieintyg (Studerande)

Uppdaterad: 20.3.2023

Filer

Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator. Öppna sedan utskriftseditorn i registret Studerande och välj Funktioner / Kopiera från fil. Öppna filen du sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Upprepa för varje fil, om filerna är flera till antalet.

Med den här utskriften kan en person intyga att hen studerar vid en viss läroanstalt.