De här anvisningarna är avsedda för studerande och vårdnadshavare som använder Wilma. Observera att det är möjligt att vissa skolor och daghem använder funktionerna på ett annat sätt än vad som beskrivs här. Om du har frågor eller problem angående användningen av Wilma är det alltid skolan eller daghemmet du ska kontakta.Wilma-användarnamn


Grundläggande anvisningar för Wilma


Studierelaterat


Småbarnspedagogiska ärenden


Wilma-appen