Wilma - FAQ

Wilma-koderNyckelkoderFAQ

Uppdaterad: 21.8.2023

Vanliga frågor om Wilma-mobilappen hittar du här.

I den här artikeln går vi igenom frågor kring Wilma-kontot.

Inloggning i Wilma

Att göra ett Wilma-användarnamn

Problemsituationer då man skapar användarnamnet

Meddelanden, notiser och besked

Övriga frågor