Wilma-användarnamn inom småbarnspedagogik: instruktioner för vårdnadshavare

Wilma-koder

Uppdaterad: 25.3.2021

Hur vårdnadshavarens Wilma-användarnamn skapas beror på situationen. Nedan hittar du vårdnadshavarens instruktioner för att skapa Wilma-användarnamn i olika situationer.

Tips! Använd en dator när du skapar ett Wilma-användarnamn. Du kan inte skapa ett Wilma-användarnamn med mobilappen. Om du har problem med att skapa Wilma-användarnamn med hjälp av denna instruktion kolla vanliga frågor.