Wilma-användarnamn: instruktion för studerande

Wilma-koderNyckelkoder

Uppdaterad: 20.1.2020

Denna instruktion handlar om studerandens Wilma-användarnamn. En del skolor skapar studerandes Wilma-användarnamn på förhand. Då behöver studerande inte skapa dem själv. Om skolan har gett dig en nyckelkod ska du skapa Wilma-användarnamnet själv.

Tips! Använd en dator när du skapar ett Wilma-användarnamn. Du kan inte skapa ett Wilma-användarnamn med mobilappen. Om du har problem med att skapa Wilma-användarnamn med hjälp av denna instruktion kolla vanliga frågor.