Esivalintojen tarjotin

EsivalinnatKurssitarjotin

Päivitetty viimeksi: 23.5.2023

Jos lukio ei kerää esivalintoja, kannattaa lukuvuoden vaihtuessa kopioida edellisen vuoden Kurre-tiedosto jaksokohtaisine tarjottimineen, ks. ohje.

Kurrea käyttävät lukiot voivat kerätä 9. luokkalaisten kurssivalinnat Wilman kautta. Lukio tekee esivalintatarjottimen, jossa on yksi ryhmä jokaista tarjottavaa kurssia. Tarjotin asetetaan julkiseksi kaikille niille yläkouluille, joiden oppilaita on tulossa tähän lukioon. Valinnat ja opiskelijoiden nimet tallentuvat suoraan lukion Kurreen.

Jotta lukio voi avata tarjottimen yläkouluille, tulee yläkoulujen ja lukion olla samassa Primuksessa. Jos näin ei ole, tarjottimen avaus edellyttää yläkoulujen oppilaiden siirtoa suunnitteluoppilaina lukion Primukseen.

Ohjeessa tehdään tarjotin, jolla kerätään sekä nykyisten opiskelijoiden että tulevien opiskelijoiden kurssivalinnat seuraavalle lukuvuodelle.

Lukio siis huolehtii kurssitarjottimen teosta ja sen tunnuksen välittämisestä yläkouluille. Yläkoulun tulee ainoastaan merkitä tarjottimen tunnus Primukseen, minkä jälkeen yläkoululaiset voivat merkitä valintansa Wilmassa.