Ryhmien lukitseminen: etusija abeille, oman koulun opiskelijoille, pääaineopiskelijoille

KurssitarjotinAbikurssiRyhmien lukitseminen

Päivitetty viimeksi: 11.4.2019

Kurssitarjotinryhmät voivat olla kaikille avoimia, tai osalle opiskelijoista voidaan antaa etusija ryhmään pääsylle. Etusijan voi antaa avaamalla tarjotin eri aikaan eri ryhmille tai kouluille tai kiinnittämällä tietyt opiskelijat valmiiksi ryhmään. Ryhmän lukituksella voidaan varmistaa, että ryhmään kiinnitetty opiskelija ei poista valintaa Wilmassa.