Opiskelijakohtaiset muistiot Wilmassa

Opiskelijakohtaiset muistiotTuki

Päivitetty viimeksi: 9.11.2022

Primuksen rekisteriä Opiskelijakohtaiset muistiot voidaan käyttää opiskelijaan liittyvien muistioiden kirjaamiseen Wilman kautta. Aina pitää kuitenkin tiedostaa tietosuoja-asiat annettaessa käyttäjäoikeuksia opiskelijakohtaisiin muistioihin ym. salassa pidettäviin tietoihin.

Rekisterille pitää myös nimetä vastuuhenkilö (oppilas- ja opiskelijahuoltolain 21 §).

Erona pedagogisiin asiakirjoihin muistioilla on se, että näkemis/muokkausoikeudet annetaan muistiokohtaisesti. Opiskelijaa koskeviin muistioihin annetaan erikseen oikeudet henkilöille, kenellä on oikeus nähdä ja kenellä on oikeus myös muokata muistiota.

Opiskelijalle ei voi tehdä muokkauslomaketta Wilmaan. Opiskelijoille voidaan vain näyttää muistion tiedot profiililomakkeella.