Bedömning av uppförande

Bedömning av uppförandeSpridd bedömning av uppförandeBedömning

Uppdaterad: 30.12.2019

Uppförandet kan bedömas

  • på en separat bedömningslista då vitsordet ges av en lärare (vanligtvis den egna klassföreståndaren) eller
  • som spridd bedömning då vitsordet i uppförande består av medeltalet av de vitsord som flera olika lärare har gett i respektive kursens bedömningslista

Uppförande kan ha en annan vitsordskala än de övriga kurserna. Välj rätt skala till fältet Vitsordsskala i registret Kurser.