Wilma Links

Wilma Links

Uppdaterad: 15.8.2023

Wilma Links är ett virtuellt skrivbord där alla undervisningsverktyg kan samlas på ett och samma ställe. Via Wilma Links har lärare, elever, studerande och huvudanvändare tillgång till de tjänster som behövs i vardagen, inklusive Wilma. Plattformen kan användas på svenska, finska och engelska.

Wilma Links leder tryggt och smidigt lärarna och eleverna till de digitala resurser som behövs i undervisningen. Man sparar tid för undervisningen när alla elever direkt hittar till rätt ställe via de länkar som läraren delar.

Vårdnadshavarna har inte tillgång till Wilma Links.