Kansalliset poissaololuokitukset ja poissaoloseuranta (2023 uudistus)

Poissaolot

Päivitetty viimeksi: 23.10.2023

Perusopetuslain 26 pykälän mukaan opetuksen järjestäjän on ennaltaehkäistävä poissaoloja sekä seurattava ja puututtava niihin suunnitelmallisesti. Laki sekä siihen kytkeytyvät perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ovat voimassa 1.8.2023 lähtien.

Tässä ohjeessa on kuvattu seuraavat poissaoloihin liittyvät toimenpiteet ja toiminnallisuudet:

  • Kansalliset poissaololuokitukset sekä koulujen omien tuntimerkintöjen yhdistäminen Primuksessa niihin.
  • Rehtorille tarkoitettu poissaolo- ja reagointiraportti, jonka avulla hän voi seurata oppilaiden poissaolomääriä ja tarkistaa, onko esim. luokanvalvoja reagoinut oppilaan liian suureen poissaolomäärään.
  • Luokanvalvojalle/ryhmänohjaajalle (tai muulle henkilölle) tarkoitettu varhaisen puuttumisen reagointilomake, jolla hän voi kirjata Wilmassa, onko tarvetta tehdä oppilaan poissaolojen suhteen jatkotoimenpiteitä vai ei.
  • Monialaisen yhteistyöpalaverin lomake (eli opiskelijakohtainen muistio), jota tarvitaan, jos tarvetta jatkotoimenpiteille ilmenee.
  • Poissaolojen raportointi (THL)