Poissaolo- ja reagointiraportti rehtorille (Opiskelijat)

Päivitetty viimeksi: 28.8.2023

Tiedostot

Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto tietokoneellesi. Avaa sitten Opiskelijat-rekisterissä tulostuseditori, valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt tallennettu Primukseen. Jos tiedostoja on useampia, tee sama kaikille.

Perusopetuslain 26 pykälän mukaan opetuksen järjestäjän on ennaltaehkäistävä poissaoloja sekä seurattava ja puututtava niihin suunnitelmallisesti.

Tällä tulosteella rehtori pystyy seuraamaan oppilaiden poissaolomääriä ja tarkistamaan, onko opettaja reagoinut poissaolorajojen ylityksiin. Tulosteen avulla rehtorilla on mahdollisuus tukea opettajaa poissaolojen puheeksi ottamisessa. Lisätietoa aiheesta löytyy ohjeesta Kansalliset poissaololuokitukset ja poissaoloseuranta (2023 uudistus).

Tulosteen kuva