Kontrollista för betyg

Betyg

Uppdaterad: 27.11.2020

Innan du printar ut betygen är det bra att kontrollera att alla uppgifter som behövs för betygen har skrivits in i Primus. Nedan finns tips på vad som är bra att gå igenom.