Varhaiskasvatustoimintojen käyttöönotto (viestintä)

Varhaiskasvatus

Päivitetty viimeksi: 1.10.2020

Alla listattuja toimintoja voivat käyttää nekin asiakkaamme, jotka eivät ole hankkineet erillisellä sopimuksella varhaiskasvatuksen toiminnanohjausta. Sen käyttöönotto on esitelty omassa ohjeessaan.

Huom. Opiskelijalisenssimäärän tulee kattaa myös varhaiskasvatuksessa olevat lapset, jos InSchool-ohjelmia hyödynnetään varhaiskasvatuspuolella. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

  • Viestintä Wilmassa: viestit, tiedotteet ja tapahtumakalenteri
  • Kyselyt
  • VASU
  • Tuen asiakirjat
  • Muut lomakkeet

Ottaaksesi käyttöön viestintätoiminnot tee alla olevat valmistelut (vaiheet 1-7). Pakollisten vaiheiden jälkeen on vielä linkkejä ja lisätietoa asetuksista ja toiminnoista, joita varhaiskasvatuksessa usein käytetään.