Reservera vårdtider

Reservera vårdtider

Uppdaterad senast: 5.3.2020

Vårdtidsreservationer är tillgängliga endast för de kunder som har antecknat ett separat avtal angående småbarnspedagogikens resursplaneringssystem från Visma. Läs mera om tjänsten och ta kontakt.

Vårdnadshavare kan reservera vårdtider för sitt barn med Wilma-appen i sin mobilenhet (inte med webbläsaren på datorn). Kommunen ska innan detta anteckna i Primus, hur många dygn innan vårdtidsreservationen börjar ska vårdnadshavare göra bokningarna. Vid behov kan daghemsföreståndare göra eller ändra vårdtidsreservationer å vårdnadshavarens vägnar, och detta ska göras med webbläsaren på datorn, inte i mobilappen.