Presentation av tjänsten och ibruktagning


Dagliga funktioner


Stöd i småbarnspedagogiken


Utskrifter och blanketter


Statistik, dataöverföringar och systemförbindelser


Användarrättigheter och -koder


Administration


Fakturering


Gränssnitt, underhåll och appar