Kontroll av dagböcker

Dagböcker

Uppdaterad senast: 28.4.2020

Kontroll av dagböcker är tillgänglig endast för de kunder som har antecknat ett separat avtal angående småbarnspedagogikens resursplaneringssystem från Visma. Läs mera om tjänsten och ta kontakt.

I Wilma kan daghemsföreståndaren kontrollera och kvittera gruppernas dagböcker för föregående månader. I dagboken kan man snabbt kontrollera om varje barn i gruppen har nödvändiga närvaro/frånvaroanteckningar. Wilma meddelar separat, om det finns brister i någon grupps dagbokanteckningar (t.ex. antalet personal saknas eller ett barn har vårdtidsreservering för en viss dag, men inte närvaro/frånvaroanteckning).