Att dölja vitsord i Wilma

Bedömning

Uppdaterad: 31.12.2019

Studerande och vårdnadshavare kan se studerandens kursprestationer i Wilma. På sidan Studier finns fliken Prestationer där man ser avlagda kurser samt antalet studieveckor per kurstyp.

Tips! Lärare och personal kan alltid se vitsorden, använd därför en testelevs användarnamn när du testar funktionen.

Prestationer-fliken visas alla de ämnen som studeranden har prestationer i. Genom att klicka på +-tecknet framför ämnets namn kan du se prestationerna i ämnet. Länken Visa alla öppnar alla kursprestationer i alla ämnen på en gång.

Prestationssidan visas för studerandena, vårdnadshavarna och för de lärare som har rätt att se studerandens prestationer. Studerande och vårdnadshavare kan se prestationerna genast när bedömningslistan har fastställts. Vitsorden döljs emellertid oftast fram tills den dag då betygen delas ut.