Kontrollista före fastställning av bedömningslistor

BedömningFastställning

Uppdaterad: 31.12.2019

De uppgifter som finns på en bedömningslista kan alltid ändras fram tills att bedömningslistan blir fastställd. Fastställningen görs oftast på en och samma gång för alla grupper i skolan och det lönar sig därför att gå igenom listorna ordentligt innan fastställningen görs. Efter att en bedömningslista har blivit fastställd går det att ändra och ångra ändringarna.