ePUK-överföring

ePUK

Uppdaterad: 15.5.2023

ePUK-överföring från Primus till ePUK-tjänsten är en avgiftsbelagd tilläggstjänst, se anvisningar för beställning (på finska). Det är inte obligatoriskt att skaffa tilläggstjänsten, för man kan också manuellt sätta in uppgifterna i ePUK.

Överföringen från Primus till ePUK-tjänsten körs automatiskt från och med Primusversionen 4.62.6. Funktionen är efter programuppdateringen automatiskt tillgänglig för de kunder som använder ePUK-överföring. Automatöverföringen till ePUK-tjänsten sker alltid en timme senare än den automatiska överföringen till KOSKI-tjänsten, eftersom studerande ska vara överförda till KOSKI innan de överförs till ePUK. Läroanstalterna behöver inte separat tidsinställa ePUK-överföringen.

Följande studerande överförs till tjänsten:

  • de som har en giltig studierätt 1.5.2019 OCH
  • en PUK som är uppgjord i enlighet med den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1.1.2018.

Länk till ePUK-schemat, som visar de obligatoriska uppgifterna. Observera att alla uppgifter ännu inte överförs från Primus.

Filer