LOPS 2021 Lukion jaksotodistus (Opiskelijat)

Päivitetty viimeksi: 12.4.2024

Tiedostot

Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto tietokoneellesi. Avaa sitten Opiskelijat-rekisterissä tulostuseditori, valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt tallennettu Primukseen. Jos tiedostoja on useampia, tee sama kaikille.

Tämän ohjeen tulostemallit on lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan tehty, vaikkakin jaksotodistuksesta ei ole erikseen Opetushallituksen ohjeita. Viimekädessä koulutuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. Ohjeessa on sekä vanhanmallinen jaksotodistus (yksisivuinen) että uudenmallinen jaksotodistus, jossa näkyy kaikki suoritukset alekkain (aineet ja moduulit). Uudenmallisesta jaksotodistuksesta tulee helposti monisivuinen, kun opiskelijalle kertyy enemmän opintoja, mutta siihen saadaan näkyviin myös moduulien lyhenteet ja laajuudet sekä suorituspäivät.

Huomioi, että ohjeen lopussa oleviin tulosteen kuviin on lisätty opiskelijalle runsaasti arviointeja, jotta saadaan tulosteesta kokonaiskuva, mutta tilanne ei vastaa oikean opiskelijan ensimmäisen jakson opintoja.

31.10.2022 päiväyksellä olevasta pohjasta on poistettu suoritustaulukon kolmannen rivin ensimmäisestä punaisesta solusta tulostuvista kurssityypeistä "lu 21 paikallinen opintojakso". Muuten pohja on samanlainen kuin 16.9.2021-pohja. Riippuu käytössänne olevista kurssityypeistä, kumpaa yksisivuista tulostepohjaa kannattaa käyttää.

Tulosteen kuva