Päättöarviointi perusopetuksessa

PäättöarviointiKeskiarvot

Päivitetty viimeksi: 20.12.2021

Perusopetuksessa oppiaineen arvosanana näkyy yleensä aineen viimeisin kurssiarvosana. Oppimäärän päättöarvosana voi kuitenkin olla eri kuin viimeksi annettu arvosana. Opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu päättöarvosanan antamiskriteerit ja osaamisen arvioinnissa huomioitavat seikat. Jos arvioinnin tueksi halutaan erilaisia keskiarvolukuja, voi niitä laskea Primuksessa tässä ohjeessa kerrotuilla tavoilla.