Fastställning av bedömning i Primus

BedömningFastställning

Uppdaterad: 2.5.2023

Lärare kan själva fastställa sina bedömningar i Wilma (se anvisning) eller så ska de fastställas i Primus. När du fastställer bedömningen överförs vitsorden och de övriga uppgifterna till studerandens registerkort och kan således skrivas ut på betygen. Studerandena ser vitsorden först efter fastställningen.