Osaamisen tunnustamisprosessi

Osaamisen tunnustaminen

Päivitetty viimeksi: 8.1.2020

Kun opiskelijalla on aiempaa osaamista, voi hän anoa sen tunnistamista osaksi tutkintoa. Aiemman osaamisen tiedot kirjataan Wilmassa tai Primuksessa. Kirjaukset voi tehdä joko tutkinnon suorittaja itse, jolloin tarvitaan myös erillinen hyväksymisvaihe, tai vastuukouluttaja HOKS:n tekemisen yhteydessä. Kun vastuukouluttaja kirjaa osaamisen tunnistamisen, voi hän hyväksyä sen samalla.

Tämä ohje koskee Wilman kautta tehtävää osaamisen tunnistamista.