Valmistelut ennen arviointikirjojen muodostamista

Arviointikirjat

Päivitetty viimeksi: 13.10.2020

Tämä ohje koskee peruskouluja, jotka käyttävät samaa arviointikirjaa koko lukuvuoden ajan. Tätä toimintatapaa suositellaan erityisesti peruskouluille, sillä näin väliarviointien aikaan ei Kurressa tarvitse muodostaa uusia arviointikirjoja ryhmille. Toiminnon käyttö edellyttää, että opetus on Kurressa aineina. Jos opetus on kursseina, täytyy ryhmät ja arviointikirjat muodostaa aineista erikseen syys- ja kevätlukukaudelle.