Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tarkistuslista

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Päivitetty viimeksi: 23.1.2020

Tämän ohjeen lomake ja tulosteet liittyvät erityisesti metsäkonealan työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Koulutukseen on laadittu yhteistyössä Koneyrittäjät ry:n kanssa tarkistuslista, jonka tarkoituksena on varmistaa onnistunut koulutusjakso. Tarkistuslista käydään läpi ennen koulutusjakson aloittamista ja kaikille osapuolille jää oma kappaleensa (opettaja, opiskelija ja yrittäjä). Lista käydään läpi myös koulutusjakson puolivälissä ja lopussa.

Lataa ohjeen lopusta lomake Primuksen lomake-editoriin ja tulosteet (2 kpl) Primuksen Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin. Oletuksena on, että opiskelijalle on tehty ensin koulutussopimus, johon liittyen näillä voidaan täydentää ja tulostaa tarkistuslistan tiedot Wilmassa (selainversiolla). Mobiilisovelluksessa ei toimi lomakkeet ja tulosteet.

Tee Primuksen Vastausvaihtoehdot-rekisterissä valmiiksi Kyllä- ja Ei-vastaukset ja laita niille Rajauskoodi 1-kenttään joku sopiva koodi, esim. *metsäala* tai *koneala*. Jos Rajauskoodi 1 on teillä muussa käytössä, niin valitse joku toinen rajauskoodi-kentistä. Täytä vastaavasti lomakkeessa kaikkien seuraavien kenttien asetuksiin Kenttä: Rajauskoodi 1=metsäala (sama kuin Vastausvaihtoehdot-rekisterissä): Kunnossa alkuvaiheessa, Kunnossa puolivälissä, Kunnossa loppuvaiheessa.

Ota myös Primuksen Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisterissä esille seuraavien taulukoiden kentät ja asemoi vierekkäin aina samaan taulukkoon kuuluvat kentät:

  • Koulutuksen järjestäjän vastuiden tarkistuslista
  • Yrityksen vastuiden tarkistuslista
  • Opiskelijan vastuiden tarkistuslista
  • Opiskelijan erityisvastuiden tarkistuslista 1
  • Opiskelijan erityisvastuiden tarkistuslista 2