Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kirjaamiseen liittyvät oikeudet

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Päivitetty viimeksi: 05.03.2019

Opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat itse voivat kirjata työpaikalla järjestettävän koulutuksen tietoja Wilman kautta. Kirjaaminen tehdään sähköisten lomakkeiden avulla. Kirjaamista varten luodaan muutama käyttäjäryhmä, sekä merkitään tämä käyttäjäryhmä niin henkilöille, lomakkeille kuin tulosteillekin. Käyttäjäryhmä yhdistää henkilön ja lomakkeen/tulosteen eli kuka saa käyttää mitäkin lomaketta tai tulostetta. Käyttäjäoikeuksia määritellään monessa eri paikassa Primuksessa. Oikeuksiin vaikuttaa myös se, millainen opettajan kytkös opiskelijaan nähden on (ryhmänohjaaja, arviointikirjan opettaja, vastuuopettaja jne.)