KOSKI - Avläggande av övrig yrkesutbildning samt prestationer som består av helheter som är mindre än examensdelarna

Koski

Uppdaterad: 26.11.2020

 

Avläggande av övrig yrkesutbildning och dess uppgifter samt Prestation som består av helheter som är mindre än en examensdel och dess uppgifter överförs till KOSKI som underliggande den yrkesinriktade studierätten. Båda är alltid separata studierätter, dvs. studeranden ska ha ett skilt registerkort för dem. Studierna som studeranden har avlagt (=kurser) ska ha åtminstone följande fält ifyllda: KOSKI-ID, Namn och Beskrivning. Alla studier överförs som lokala, dvs. KOSKI-ID:t ska läroanstalten själv definiera. Det finns inga officiella koder för dessa. Studierna kan även bestå av yrkesprov och utbildningsavtal, som registreras i Primus på samma sätt som i övriga KOSKI-överföringar. Vitsordsskalan kan vara Godkänd/Icke-godkänd, 1-3 eller 1-5, kontrollera KOSKIs koduppsättning.