KOSKI - Fält som ska ifyllas

Koski

Uppdaterad: 12.9.2022

I den här anvisningen har vi samlat de uppgifter som yrkesläroanstalter ska fylla i. Förteckningen kompletteras kontinuerligt allt eftersom det blir ändringar i KOSKI-överföringar.