KOSKI - Studerandens prestationer

Koski

Uppdaterad: 28.8.2023

Grunduppgifter som överförs till Koski har förklarats i anvisningen Koski - grunduppgifter . Denna anvisning är en fortsättning till den.

I denna anvisning finns bilder från Koski-vyn och i texten har man förklarat, hur uppgifter ska antecknas i Primus för att de ska kunna överföras till Koski. Anvisningen gäller yrkesinriktad, reformenlig utbildning.

Obs. Om studerandens prestationssätt är fristående prov, överförs studiernas omfattningar inte längre till Koski trots att de har antecknats i Primus.