KOSKI - Överföring till produktionsversionen

Koski

Uppdaterad: 17.11.2021

Automatisk och manuell överföring till KOSKI

Överföringen av studeradedatan till produktionsversionen av KOSKI sker automatiskt i Primus en gång per dygn (fr.o.m. Primusversionen 4.57.2), men dataöverföringen kan vid behov också göras manuellt via Dataöverföringar / KOSKI i Studeranderegistret precis som tidigare. Till överföringskön för automatöverföringen plockas endast sådana registerkort, där Koski-datan har ändrats sedan den senaste överföringen gjordes och där Studerandetypen har fältet Beakta vid Koski-överföring ikryssat.