Koski - Grunduppgifter

Koski

Uppdaterad: 26.9.2023

Information om studerandens egentliga prestationer, dvs. examensdelarnas prestationer, erkännande av kunnande, anpassningar, yrkesprov osv. finns i anvisningen Koski - Studerandens prestationer.

I den här anvisningen finns bilder över översikten i KOSKI, och i texten beskrivs hur informationen ska ifyllas i Primus för att den ska överföras till KOSKI. Anvisningen gäller yrkesinriktad, reformenlig utbildning. Exemplen är påhittade, och för demonstrationens skull har en och samma studerande så mycket uppgifter som möjligt, för att belysa exemplen i KOSKI. I normala fall ser det inte ut så för en enskild studerande.