OPS 2016: Taide- ja taitoaineet

Opetussuunnitelmat

Päivitetty viimeksi: 2.6.2023

Taide- ja taitoaineiden valinnaisaineet (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) arvioidaan uusien ops-perusteiden mukaan osana kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden oppimääriä. Taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista muodostetuista opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen. Todistuksiin ei merkitä suoritettuja vuosiviikkotuntimääriä taide- ja taitoaineista. Muut valinnaisaineet arvioidaan omina oppiaineinaan.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien osalta kouluissa voi olla kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa:

  • 1. Taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit sisällytetään yhteiseen oppimäärään
  • 2. Taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit ovat oppilaiden valittavissa

Visma InSchoolin ala- ja yläkoulujen OPS2016-siirtotiedostot ovat toimintavan 2 mukaisia.