Koski - Muu ammatillinen koulutus ja tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista koostuva suoritus

Koski

Päivitetty viimeksi: 25.11.2020

Koskeen siirretään ammatillisen opiskeluoikeuden alle Muun ammatillisen koulutuksen suoritus ja sen tiedot sekä Tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista koostuva suoritus ja sen tiedot. Molemmat ovat aina omia opiskeluoikeuksia eli niistä tehdään oma rekisterikortti opiskelijalle. Opiskelijan suorittamille opinnoille (=kursseille) täytetään vähintään Koski-tunniste, Nimi ja Kuvaus. Kaikki opinnot siirretään paikallisena eli Koski-tunniste on oppilaitoksen oma keksimä. Virallisia koodeja näille ei ole. Opintoihin voi liittyä myös näyttöjä ja koulutussopimuksia, jotka kirjataan normaaliin tapaan kuten muissakin Koski-siirroissa. Arviointiasteikko voi olla Hyväksytty/hylätty, 1-3 tai 1-5, tarkista Kosken koodistot.