Koski - Ammatillisen koulutuksen arvosanan korotus (amk-hakua varten)

Koski

Päivitetty viimeksi: 10.10.2023

Ohje koskee ammatillisen koulutuksen arvosanan korotuksia ja niiden Koski-siirtoa, kun opiskelija korottaa aiemmin suoritetun tutkinnon arvosanoja. Nämä korotukset voidaan huomioida syksystä 2023 alkaen opiskelijan hakiessa ammattikorkeakouluun. Tässä ohjeessa mainittuja korotuksia voi siirtää Koskeen aikaisintaan 1.7.2023 alkaen. AMK-haku ottaa korotustiedot Koskesta.

Tässä tapauksessa opiskelijalle luodaan uusi opiskeluoikeus, joka on tyypiltään tutkinnon osan tai osien suorittaminen. Aiemmin suoritettu tutkinto ja korotus yhdistetään toisiinsa linkityksellä eli tälle korotus-opiskeluoikeudelle tallennetaan aiemman koko tutkinnon opiskeluoikeuden oid, jonka opiskelija toimittaa korotuksen vastaanottavalle oppilaitokselle. Vanhaan tutkinto-opiskeluoikeuteen ei enää kosketa sen jälkeen, kun opiskelija on valmistunut.

Katso Kosken oma ohjeistus eduunista. Tällaisen opiskeluoikeuden tietoja ei siirretä eHOKS-palveluun, koska uutta osaamista ei hankita.