Studerandens Studier-sida i Wilma

eIP

Uppdaterad: 14.2.2019

I Wilma kan en lärare/utbildare bl.a. göra val, bedöma eller ändra studerandens kursuppgifter, göra utbildnings- eller läroavtal, skriva in anteckningar om inlärning i arbete, yrkesprov och erkännande av kunnande för olika studerande inom ramen för de användarrättigheter som läraren har. Anteckningarna skrivs in på studerandens PSP-sida som finns på fliken Studier/eIP.

För att det ska gå att använda egenskaperna på den här fliken ska du göra en egen blankett för varje funktion. I Information om skolan ska du kryssa i

  • Valfunktionen i användning
  • Prestationsfunktionen i användning
  • och ge lärarna tillräckliga användarrättigheter för att se studerandens uppgifter.

Studier-flikens funktioner är indelade i tre underkategorier: PSP, Prestationer och Sammanfattning. Studerandena ser dessutom Val. Via PSP:n kan lärare göra val, bedöma eller ändra kursuppgifterna enskilt per studerande samt skriva in uppgifter om IA, yrkesprov eller erkännande av kunnande - i enlighet med sina användarrättigheter.