Esimerkkejä opettajien ja henkilökunnan oikeuksista tuntimerkintöihin

Tuntimerkinnät

Päivitetty viimeksi:25.6.2019

Tässä ohjeessa esitellään esimerkkejä, miten opetushenkilökunnan ja muun henkilökunnan oikeudet voidaan asettaa. Jos etsit tietoa miten toiminto otetaan käyttöön, katso ohje tuntimerkintätoiminnon asetuksista.

Yleiset, kaikkia opettajia tai kaikkia luokanvalvojia koskevat oikeudet annetaan Koulun tiedot -rekisterissä, yksittäisiä henkilöitä koskevat oikeudet Opettaja- ja Henkilökunta-rekistereissä.