Poissaoloihin liittyvät tulosteet Primuksessa

PoissaolotTuntimerkinnät

Päivitetty viimeksi: 19.10.2020

Primuksessa ja Wilmassa on valmiit poissaoloyhteenvedot, joiden avulla voit seurata myöhästyneitä, sairaspoissaoloja ym. Yhteenvedot voi ottaa luokittain, luokka-asteittain ja ryhmittäin. Jos valmis yhteenveto ei kerro tarvitsemiasi tietoja, voit laatia Primuksessa omia poissaolotulosteita.

Luettelo voi olla opiskelijakohtainen tai isommasta opiskelijajoukosta. Siihen voi ottaa mukaan kaikki luokitukset tai esim. pelkät selvittämättömät poissaolot. Tällaisen tulosteen voi myös asettaa Wilmassa opiskelijan ja huoltajan nähtäväksi.

Huom. Testaa ensin Primuksen poissaoloyhteenveto: Opiskelijarekisteri / Toiminnot / Koosteet / Tuntimerkintöjen yhteenveto ja siitä välilehti Wilman tuntimerkinnät. Usein jo tämä tilasto näyttää kaipaamasi tiedot.

Tuloste, jolla on tarkoitus tulostaa Wilman merkintöjä (poissaoloja, myöhästymisiä ym.), tehdään Tuntimerkinnät-tyyppisellä taulukolla. Taulukon pohjaväri on vihreä.