Yhtenäiset luokitukset koko kuntaan

Tuntimerkinnät

Päivitetty viimeksi:25.6.2019

Tärkeimpien tuntimerkintöjen luokitusten on hyvä olla kunnassa yhteisiä. Näin merkinnät siirtyvät sujuvasti oppilaan mukana, jos koulu vaihtuu kesken lukuvuoden. Myös tietojen vertailu koulujen välillä helpottuu, kun merkinnät ja kirjauskäytännöt ovat yhtenäiset.