Koulusiirtojen esimerkkitapaukset kouluasteelta toiselle

Koulusiirrot

Päivitetty viimeksi: 21.4.2021

Oppilaan rekisterikortti voidaan kopioida koululta toiselle, jolloin oppilaan tiedot löytyvät molemmista kouluista. Kopioitavat tiedot määritellään kenttäkohtaisesti. Artikkelissa on esimerkit koulusiirtojen tekemisestä alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta lukioon sekä yhtenäisessä peruskoulussa alaluokilta yläluokille. Huomioi koulusiirroissa Koski-ohjeet, jotka ovat muuttuneet 1.8.2021 alkaen.